Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Groningen w Holandii wykazało silny związek między uważnością a kreatywnością. Pracownicy, którzy regularnie medytują, mają tendencję do doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów i wymyślania bardziej nieszablonowych rozwiązań.

Badanie z 2010 roku zostało opublikowane w czasopiśmie Consciousness and Cognition Journal, pokazujące efekty czterech sesji treningu medytacji mindfulness. Wyniki wykazały poprawę przetwarzania wzrokowo-przestrzennego, pamięci roboczej i funkcji wykonawczych; wszystko to jest bardzo cenne dla kreatywnego myślenia.

Harvard Business Review przeprowadził badanie, w którym różne grupy zostały poproszone o przeprowadzenie burzy mózgów, niektóre po 10-minutowej medytacji z nauczycielem, a niektóre poproszono o natychmiastową burzę mózgów. Chociaż wszyscy uczestnicy wpadli na pomysły, ci, którzy zrobili to po medytacji, wymyślili szerszą gamę rozwiązań. Badanie wykazało, że już 10 minut medytacji może pobudzić kreatywność.

Naukowcy z Harvard Medical School odkryli, że program medytacyjny może powodować zmiany w obszarach mózgu odpowiedzialnych za uczenie się i pojemność pamięci roboczej. W stresującym środowisku pracy może to skutkować dłuższą koncentracją na zadaniu przez pracowników, poprawą umiejętności zarządzania czasem i lepszym zarządzaniem zadaniami.

Badanie obejmujące ponad 85 000 osób dorosłych wykazało, że grupy pracowników o niskim wskaźniku zaangażowania w praktykę medytacji mogą najbardziej skorzystać z rozwiązań szkoleniowych o tematyce mindfulness w miejscu pracy.

Badanie z 2018 r. wykazało, że szkolenia uważności w miejscu pracy wiążą się z poprawą samopoczucia psychicznego i produktywności.

Badanie przeprowadzone na Harvardzie, wśród uczestników ośmiotygodniowego kursu mindfulness, określało jaki wpływ mindfulness ma na koncentrację. Wykazano, że medytacja pomogła badanym szybciej i dokładniej dokonać prawidłowej oceny sytuacji, co jest bardzo cenne w miejscu pracy.

W 2015 roku przeprowadzono badanie w celu określenia wpływu medytacji uważności na uczenie się i zdolność poznawczą uczniów na Tajwanie. Wyniki pokazały, że semestralny kurs medytacji uważności może poprawić efektywność uczenia się, koncentrację uwagi i aspekty sprawności poznawczej.

W innym niedawnym badaniu 129 osób, które ukończyły krótką medytację (10-12 minut) przed sesją burzy mózgów, wygenerowały szerszy zakres pomysłów niż osoby, które tego nie zrobiły.

Badania opublikowane przez Department of Psychological Science na Ball State University wykazały, że uczestnicy, którzy medytowali przez zaledwie 10 minut, lepiej pamiętali nowo nauczone słowa. To odkrycie sugeruje, że uważność może, z naukowego punktu widzenia, poprawić uczenie się werbalne i pamięć poprzez ulepszone procesy zapamiętywania”.

W szczególności udokumentowano styl „otwartej medytacji monitorującej”, aby pomóc w stworzeniu stanu, który „promuje rozbieżne myślenie”, krytycznego składnika niezbędnego do generowania nowych pomysłów

„Głównym uzasadnieniem biznesowym dla medytacji jest to, że jeśli jesteś w pełni obecny w pracy, będziesz bardziej skuteczny jako lider, będziesz podejmował lepsze decyzje i lepiej współpracował z innymi ludźmi”.

William George, Goldman Sachs

OSTATNIE WPISY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI